Írd fel házad kapujára…

Judaisztika-kötetében a szerző egyebek közt arra keresi a választ, hogy mikor és hol született a zsidó nép, és mikor a vallás? Hogy kik a szombatosok, a zsidózó székelyek? Hogy mikortól beszélhetünk a szétszóratásról? Ki volt Ahasvérus, a bolygó zsidó? Mi az alapja a „kazárelmélet”-nek, amely szerint a zsidóság többsége nem a Szentföldről származik, és nem sémi, hanem török eredetű? Mi a stetl? Mi volt a „Mózes-„ és az „Ali Baba hadművelet”? Mi a vérvád? Egyáltalán: hogy miért szeretjük a zsidókat? Mert okosak, és amihez csak érnek, az kivirágzik és csodálatossá lesz? Mert ott vannak mindenütt a világ élvonalában? És miért nem szeretjük őket? Mert okosak, mégis amihez hozzáérnek, az előbb-utóbb megromlik és összedől? Mert mindenütt ott vannak a világ élvonalában?

Mérték Könyvkiadó (2011), Helikon Kiadó (2004)

Ez a könyv nem a zsidóság szerteágazó történelmét tárgyalja. Nem a nép több ezer éves hányattatását, az ókori zsidó államok, Izrael és Júda históriáját mutatja be, ahogy nem célja a XX. századi vészkorszak, a soa borzalmainak felelevenítése vagy a zsidók mai országának, Izraelnek bemutatása sem. Ez a képes könyv a magyar és az egyetemes zsidóság hagyományairól mesél – kultúráról, hitről, vallásról, szokásokról, időszámításról, diaszpóráról, jelképekről, ünnepekről ad rövid áttekintés. Célja tehát a zsidó létforma sokszínűségének bemutatása. Nem történeti szakkönyv, hanem olvasmányos stílusú, esszéisztikus, tehát szépirodalmi igénnyel megírt munka, mely akár színes magazinként, de emellett kislexikonként is forgatható. A könyv az Országos Rabbiképző Egyetemen és a Lauder Javne zsidó közösségi szakiskolában is ajánlott olvasmány a judaisztika tárgyhoz, szövegeiből bőven idéz a holokauszt témakörének feldolgozásához, történelemtanárok számára készített tanári kézikönyv is.

Scolar, 2017
Scolar, 2017